DONATELLA WHISKY

Donatella Scotch Whisky - 8 Years
Donatella Gold Whisky - 8 Years
Donatella Scotch Whisky - 10 Years Habanos Edition CUBA


Donatella Golden Five Edition Whisky - 5 Years

Donatella Whisky - The Golden Five
5 Years Old - The Golden Five Edition
Limited Edition - One of 250

AUSVERKAUFT

Donatella Whisky - 15 Years Gold & Crystal Whisky
Donatella Scotch Whisky - Cask 25 Edition - 25 Years


DONATELLA VODKA

Donatella Vodka - Crystal Edition
3 Years Old - Crystal Gold Edition
Limited Edition - One of 250

AUSVERKAUFTSONSTIGES & ZUBEHÖR